เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง และคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน)

นายจเร บ่ายเจริญ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเมืองปากช่อง

และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่องร่วมมือร่วมใจทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Switch langauge »