ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนมิตรภาพ 2422 สายหลัก ช่วงปางแก-ถนนเทศบาล 38)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนมิตรภาพ 2422 สายหลัก ช่วงปางแก-ถนนเทศบาล 38) รายละเอียดตามที่แนบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Switch langauge »