โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนการจัดการสภาวะทางอารมณ์และความเครียดด้วยตัวเองในเบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลปากช่องนานา มาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »