ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ ๒

จ้างออกแบบ ครั้งที่2_0001

 

Switch langauge »