ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายกังวาน บรรณาภูมิ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตร “ประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 9 โดยนายจเร บ่ายเจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมการบริหารงาน กิจการสภา และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »