ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนางัว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ร.ต.ท.ประเจน เปปะตัง นายกเทศมนตรีตำบลนางัว จังหวัดอุดรธานี นำคณะมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »