ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบ

คลัง
Switch langauge »