ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »