ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »