ออกเยี่ยมและอวยพรหน่วยงานอำเภอปากช่อง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ ออกเยี่ยมและอวยพร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
Switch langauge »