ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »