ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »