ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแปน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาทัศนศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู เทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์)