โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานใน”โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท โดยมี นางอุบลรัตน์ จงมีชัย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนหนองกะจะ 2 เป็นตัวแทนประชาชน เพื่อน้อมนำโครงการต่างๆ ต่อยอดพัฒนาชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ