ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามที่แนบ

ซื้อรถบรรทุก
Switch langauge »