ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 19/1 ซอยบ้านทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 19/1 ซอยบ้านทรงไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ 19_1 ซ.บ้านทรงไทย