โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนหนองสาหร่าย

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกกองงานในเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยเพื่อให้เทศบาลออกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชน และนำปัญหาของประชาชนมาเพื่อแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนในการบริการต่อไปอย่างยั่งยืน บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน และสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที ณ ชุมชนหนองสาหร่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »