โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนท่าเลื่อนสามัคคี และชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง

วันที่ 17 กันยายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกกองงานในเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยเพื่อให้เทศบาลออกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชน และนำปัญหาของประชาชนมาเพื่อแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนในการบริการต่อไปอย่างยั่งยืน บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน และสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที ณ ชุมชนท่าเลื่อนสามัคคี และชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง