โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนประชานุสรณ์ และชุมชน บขส.เก่า

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และเจ้าที่ทุกกองงานในเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยเพื่อให้เทศบาลออกพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชน และนำปัญหาของประชาชนมาเพื่อแก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อประชาชนในการบริการต่อไปอย่างยั่งยืน บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชน และสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที ณ ชุมชนประชานุสรณ์ และชุมชน บขส.เก่า