โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมเปิดโครงการ ทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ความตระหนักการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »