ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ (2422) สายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง

ร่างรายละเอียดขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ (2422) สายหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบ ประกวดราคา

 

 

 

 

Switch langauge »