ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า เครื่องยนต์ 4 จังหวะ

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า เครื่องยนต์ 4 จังหวะ รายละเอียดตามที่แนบ  เปิดเผย

Switch langauge »