โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลินิกหมอครอบครัวในชุมชนที่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »