พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านการประเมินที่ยกระดับเมืองสุขภาพดี ประจำปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านการประเมินที่ยกระดับเมืองสุขภาพดี ประจำปี 2566 โดยทางเทศบาลเมืองปากช่องผ่านการประเมิน ระดับเงิน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Switch langauge »