ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง และประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »