นายกเมืองปากช่องต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเสลภูมิ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงานหลักธรรมาภิบาลการบริหารบ้านเมืองที่ดี และการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่สู่เมืองท่องเที่ยวแบบชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง