นายกเมืองปากช่องต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร จังหวัดชุมพร ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารบ้านเมืองที่ดี และโรงเรียนผู้อายุ เทศบาลเมืองปากช่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง