ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองปากช่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ ยกเลิกประกาศ

Switch langauge »