24 เมษายน ” วันเทศบาล” เทศบาลเมืองปากช่อง
วันที่ 24 เมษายน 2566 ของทุกๆปีเป็น”วันเทศบาล” เทศบาลเมืองปากช่อง จึงได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้อ่านสารเนื่องใน”วันเทศบาล” ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีหน่วยงานราชการ มูลนิธิเข้าร่วมพิธี และกิจกรรมร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ เพราะเนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ต่อการให้บริการสาธารณะ ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »