รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (รอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) รายละเอียดตามที่แนบ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

Switch langauge »