ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออก จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออก จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบชนะเสนอราคา

Switch langauge »