ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับการกำหนดค่าเช่าที่วางขายของ หาบเร่ แผงลอย รถเข็น และค่าธรรมเนียมฯ

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองปากช่อง สำหรับการกำหนดค่าเช่าที่วางขายของ หาบเร่ แผงลอย รถเข็น และค่าธรรมเนียมฯ รายละเอียดตามที่แนบ คลัง