ธาราบำบัดข้อเข่า
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพข้อเข่าด้วยธาราบำบัด กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นโครงการที่ฟื้นฟูร่างกายที่อาศัยคุณสมบัติการพยุงและแรงต้านของน้ำในการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายในน้ำอุ่นประมาณ 34 – 35 องศาเซลเซียส โดยมีนักกายภาพบำบัดให้การบำบัดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระดับน้ำลึกเพียง 100 – 110 เซนติเมตร หรือประมาณต่ำกว่าระดับอก ผู้รับบริการจึงไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่มีความปลอดภัย เพลิดเพลินและได้ประโยชน์หลายประการ ผู้รับบริการจะมีการธาราบำบัดหลายสัปดาห์ และทดสอบผลจากการธาราบำบัด ณ สระว่ายน้ำ ฟาวเท่นทรีรีสอร์ท กับสระว่ายน้ำ โรงเรียนแสงสุริยา