วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองปากช่อง รวมพลังต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายทอดสดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง

     
     
Switch langauge »