ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามที่แนบ

 • ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งขวา
 • รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
 • จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศูนย์เยาวชน)
 • จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ จำนวน ๓๐ เครื่อง ช่วงชั้นที่ ๓ จำนวน ๓๐ เครื่อง
 • ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๒๘ ระหว่างอพาทเม้นท์นครราชาถึงโรงงานพริกไทย
 • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน
 • ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนเทศบาล ๑๘ โรงสูบ ซอย ๑ ทั้งซอย
 • ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๒ ข้างพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล ๒๘ ซอย ๓ ต่อจากของเดิม
 • ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนหนองกะจะ ๒ ช่วงจากถนนปากช่อง-ซับสนุ่น ถึงหน้าบ้านเลขที่ ๒๖๑/๙
 • ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๓ ช่วงจากท่อลอดทางรถไฟถึงถนนมิตรภาพ
 • ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๑
 • ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนเทศบาล ๙ (หนองกะจะ)        แยก ๖ ซ้ายมือ
 • ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๙/๑ ซอยบ้านทรงไทย
 • ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านนายสมเกียรติ  ใหญ่ไล้ม้าง
 • ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอย ๘ แยก ๒ ขวามือ ต่อจากบ้านเลขที่ ๔๘/๖
 • ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองกะจะ ซอยศิริสัมพันธ์
 • ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ ๖๖/๒ บ้านนางประทุมพร อรุณสุริยะวงศ์ ถึงบ้านสุวรรณี ลิ้มประเสริฐ
 • ก่อสร้างขยายผิวจราจร (ไหล่ทาง) พร้อมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๔
 • ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.คลองอุบากันต์ช่วงซอยป่าไม้
 • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
 • จัดงานปากช่องคาวบอยซิตี้ Countdown
 • ซ่อมเปลี่ยนถังเก็บโคลนพร้อมถังน้ำดี และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง รถดูดโคลน ทะเบียน ๘๔-๓๓๑๗
 • จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน ๑ คัน
 • จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ ๔ จังหวะคลัง

 

 

Switch langauge »