กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา ที่มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
Switch langauge »