อบรมจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ และวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา ที่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร