ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อเหตุสะเทือนขวัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย และวันที่ 7 ตุลาคม 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ลดธงครึ่งเสา เป็นกรณีพิเศษ 1 วัน เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ.หนองบัวลำภูโดยขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมแต่งกายชุดดำในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยกับครอบครัวของผู้สูญเสียและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวันนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องได้ยืนไว้อาลัยก่อนการประชุม ซึ่งนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมประชุมผ่านความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาลเมืองปากช่อง
Switch langauge »