ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๒ (ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๒/๒ จนถึงถนนธนรัชต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ๒ (ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๒/๒ จนถึงถนนธนรัชต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบเทศบาล ๒