ต้อนรับเทศบาลตำบลเสลภูมิ


วันที่ 8 กันยายน 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุคนพิการติดเตียง