ต้อนรับเทศบาลเมืองเมืองปัก


วันที่ 7 กันยายน 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานการด้านโครงการกล้องวงจรปิด