นายกเมืองปากช่องต้อนรับเทศบาลตำบลบ้านสิงห์


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง