นายกเมืองปากช่องต้อนรับเทศบาลตำบลนาจาน


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง และ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลนาจาน จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง