โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลินิกหมอครอบครัวประปา มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้สูงวัยและผู้พิการ สุขกาย สุขใจ ชีวีมีสุข” ณ ที่ทำการชุมชนประปา