ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่้งส่วนกลาง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์นั่้งส่วนกลาง) รายละเอียดตามที่แนบ Scan