เทศบาลเมืองปากช่องจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองปากช่อง จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหนองสาหร่าย โดยมีนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และคณะกรรมการชุมชนหนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธี