การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1ประจำปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่องร่วมกับประชาคมเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 1ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และผู้แทนชุมชนทั้ง 23 ชุมชน เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง