นายกเมืองปากช่องลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนหนองกะจะ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตรวจระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาพื้นที่ให้กับประชาชนชุมชนหนองกะจะ 2