ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง ตำแหน่งพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด รายละเอียดตามที่แนบโรงรับจำนำ