ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) รายละเอียดตามที่แนบ30 พค